Pravidla F1

4. listopad 2007 | 15.18 |
Pravidla F1


Pravidla a nařízení platná v roce 2005 doznala částečných změn. Mezi nejvýznamnější patří změna v počtu válců a zdvihového objemu motoru, návrat k volné výměně pneumatik během závodu a nový formát kvalifikace.- Počínaje sezónou 2005 smí každý pilot použít pouze jeden motor po dva závodní víkendy. Instalace náhradního agregátu bude mít za následek propad jezdce o deset míst na startovním roštu.
- Jezdec bude mít k dispozici sedm sad suchých pneumatik pro celý závodní víkend. Sady nasazené v kvalifikaci a závodě musí být stejné specifikace. Pneumatiky bude možné měnit kdykoli během závodu.
- Kvalifikace se pojede v sobotu mezi 14. a 15. hodinou. Tvoří ji tři časové úseky, dva patnáctiminutové a jeden dvacetiminutový. (Po faxovém hlasování schválila Světová rada motorsportu změnu délky třetího úseku kvalifikace z dvaceti na patnáct minut. Změna byla schválena v průběhu sezóny před GP Francie 2006.) Mezi úseky bude pětiminutová pauza. V první čtvrhodině vyjede na trať celé startovní pole. Šest jezdců s nejpomalejším časem se seřadí na nedělním roštu na 17. - 22. pozici a v kvalifikaci dále nepokračují. Ve druhé čtvrthodině šest nejpomalejších pilotů obsadí 11. - 16. pozici na startovním roštu a dále v kvalifikaci nepokračují. Ve zbylých dvaceti minutách se utká deset jezdců o nejlepší postavení na startovním roštu pro nedělní závod.
Schéma závodního víkendu

Pátek
11:00 - 12:00 První trénink
14:00 - 15:00 Druhý trénink

Během obou tréninků mají povoleny všechny týmy, kromě těch co v předchozí sezóně Poháru konstruktérů skončily mezi prvními čtyřmi, používat třetí auto, pod podmínkou že pilot tohoto vozu:
- není jedním z týmem nominovaných pilotů pro příslušný závod
- je držitelem superlicence
- nezúčastnil se více než šesti závodů během posledních dvou let v Mistrovství světa.

Pokud je jeden z týmem nominovaných jezdců uznán za neschopného pokračovat v závodě po skončení počáteční prohlídky a pořadatelé souhlasí s výměnou jezdce, může jej pilot třetího vozu nahradit po zbytek závodního víkendu. Pokud se tak stane, pak jezdec který startoval během závodního víkendu jako 'třetí' jezdec, musí pokračovat se stejným motorem po zbytek víkendu.

Třetí auto může být zbarveno jinak než regulérní závodní vozy téhož týmu.

Sobota
11:00 - 12:00 Třetí trénink
14:00 - 15:00 Kvalifikace

Neděle
14:00 Závod

Výjimky:- První a druhý trénink se v Monaku pojede již ve čtvrtek.

- Závod bude odstartován jinak v Bahrajnu (14:30), Malajsii (15:00), Velké Británii (13:00), Kanadě (13:00), USA (13:00) a Turecku (15:00).
- Auta vyřazena v prvních dvou patnáctiminutovkách mohou doplnit palivo kdykoli do otevření pitlane před závodem.
- Auta startující do dvacetiminutové části musí natankovat stejné množství paliva, se kterým budou startovat do závodu. Mohou je ale vyměnit.
- Světová rada motorsportu zakázala kvůli bezpečnosti členům týmů a hostům lézt na ochranné pletivo podél boxové zídky kdykoli během závodu a po něm.Výtah ze Sportovních regulí

Délka závodu
Délka každého závodu by měla být při odjetí plného počtu kol nejméně 305 kilometrů. Pokud by však závod nebyl dokončen během dvou hodin, stane se vítězem pilot jedoucí na průběžném prvním místě, pokud protnul cílovou čáru v kole, ve kterém bylo dosaženo dvouhodinového limitu. Cílová čára protíná trať i boxovou uličku. Výjimku v délce závodu tvoří Monako.

Mistrovství světa
Pohár jezdců Mistrovství světa Formule 1 bude udělen jezdci, jenž získal nejvíce bodů. Do celkového hodnocení se započítávají všechny získané body. Udílení Poháru konstruktérů Mistrovství světa Formule 1 se řídí stejnými pravidly. V tomto případě dochází k sčítání bodů získaných oběma vozy jedné stáje. Pokud není výrobce šasi totožný s dodavatelem motoru, bude titul udělen prvně jmenovanému. V názvu týmu by měl být výrobce šasi vždy uveden jako první.
Body pro hodnocení obou titulů budou udělovány na základě výsledků každého závodu podle následujícího klíče:

1. místo - 10 bodů
2. místo - 8 bodů
3. místo - 6 bodů
4. místo - 5 bodů
5. místo - 4 body
6. místo - 3 body
7. místo - 2 body
8. místo - 1 bod

Noví účastníci
S výjimkou stájí, jejichž vozy získaly v předchozím ročníku Mistrovství světa Formule 1 body, musí všechny ostatní týmy předložit informace o velikosti společnosti, jejím finančním zajištění a schopnosti dostát předepsaným závazkům. Tým, který se v předchozím roce neúčastnil Mistrovství světa, musí spolu s žádostí o účast v šampionátu složit zálohu ve výši 48 miliónů dolarů. Tato částka bude vrácena ihned, pokud je žádost zamítnuta, nebo ve dvanácti měsíčních splátkách (včetně úroků) počínaje prvním závodem, kterého se tým zúčastnil za předpokladu, že splnil a nadále plní všechny požadavky. Pokud účastník nenastoupí v sezóně, do které se přihlásil, může odložit svou účast o jeden rok. Složená záloha bude v tom případě krácena o 12 miliónů dolarů a zbylá část vyplacena opět ve dvanácti měsíčních splátkách.

Incidenty
Incidentem se rozumí libovolná událost nebo série událostí, která se týká jednoho nebo více jezdců, nebo akce kteréhokoliv jezdce nahlášená ředitelem závodu závodním komisařům (nebo zaznamenána závodními komisaři a postoupena řediteli závodu k vyšetření), která způsobila: předčasný start jednoho nebo více vozů; kolizi; donutila jezdce opustit trať; nepovoleným způsobem zabránila předjížděcímu manévru; v rozporu s pravidly bránění jinému jezdci během předjíždění. Je odpovědností závodních komisařů rozhodnout na základě zprávy nebo žádosti ředitele závodu, zda-li jezdec nebo jezdci zapletení do nehody mají být penalizováni. Závodní komisaři mohou udělit libovolný z následujících tří trestů a to každému z účastníků nehody:
a) trest projetí boxovou uličkou. Pilot musí opustit boxovou uličku a vrátit se d závodu aniž by zastavil v boxech
b) desetisekundovou penalizaci. Pilot musí zajet do boxů, zastavit u svých boxů na nejméně deset sekund a poté se vrátit zpět do závodu
c) pokles o deset pozic na startu v následujícím závodě.

Testování
Z okruhů, na kterých se jezdí Grand Prix, se smí testovat pouze v Anglii, Itálii, Španělsku a Francii. Toto pravidlo se netýká okruhů, kde se Mistrovství světa nejezdí (Fiorano, Mugello a Jerez). Po dobu dvou týdnů před závodem je na těchto okruzích testování zakázáno. Jedinou výjimkou je Autodromo Nazionale di Monza.

Bezpečnost
Jezdec může opustit monopost pouze tehdy, pokud jej zanechá bez zařazené rychlosti nebo s odpojenou spojkou a s volantem na svém místě. Pouze tehdy mohou traťoví komisaři vůz bezpečně odstranit. V boxové uličce platí rychlostní limit 100 km/h, pokud Stálý výbor Komise Formule 1 nerozhodl o jeho snížení. S výjimkou závodu je každý pilot, který tento limit překročí, penalizován pokutou 250 dolarů za každý km/h nad stanovený limit (tato pokuta může být ještě zvýšena v případě, že se tento přestupek během jedné sezóny opakuje). Během závodu mohou závodní komisaři penalizovat jezdce, který stanovený rychlostní limit překročí. Zadní světlo monopostu musí svítit, jakmile monopost jede s mokrými pneumatikami. Je na rozhodnutí ředitele závodu, zda-li by měl být zastaven vůz, jehož zadní světlo není funkční. Pokud by k takové situaci skutečně došlo, může jezdec po spravení závady pokračovat v závodě.

Limit kol
V kvalifikaci není stanoven žádný limit na počet odjetých kol. Během volných tréninků také žádný limit stanoven není, odstaví-li však pilot své auto pro technické potíže nebo kolizi, nemůže se již daného tréninku zúčastnit.

Startovní procedura
- je popsána zvlaštní kapitolou

Safety car
Pokud dojde z rozhodnutí ředitele závodu k vyslání Safety caru na trať, je toto signalizováno traťovými komisaři prostřednictvím žlutých vlajek a cedulí s písmeny SC. Safety car se zařadí před vůz jedoucí na průběžném prvním místě. Monoposty, které se nacházejí mezi Safety carem a vedoucím jezdcem, se musí zařadit na konec pole. Rozhodnutí povolat Safety car zpět do boxů vydává ředitel závodu. Toto je signalizováno zhasnutím světel zpomalovacího vozu. Na konci kola pak dojde k jeho zajetí do boxů. Tempo určuje jezdec na čele, nesmí se však Safety caru přiblížit na délku kratší než pět monopostů. Až do protnutí startovní čáry je předjíždění zakázáno.

Přerušení závodu
Závod je přerušen, je-li trať zablokována nebo je-li nebezpečné v závodě pokračovat, bude-li rozhodnuto o nastartování, dojde k tomu za safety carem (závod není de-facto přerušen). Pokud nebude možno z nějakých důvodů v závodě pokračovat, nebudou uděleny žádné body, odjel-li vedoucí pilot méně než dvě kola, polovina bodů, odjel-li méně než 75 % závodu. Pokud je závod ukončen dříve, je ukončen s dobou, kdy vedoucí pilot protne cílovou pásku naposled před sígnálem o ukončení závodu.

Týmová režie
Týmová režie ovlivňující výsledek závodu je zakázána.

Pneumatiky
Povoleno je sedm sad suchých pneumatik, čtyři sady mokrých a tři sady extrémně mokrých pneumatik na jezdce. Jezdec může v pátek zkoušet dvě specifikace suchých pneumatik. V sobotu do začátku kvalifikace si musí vybrat, kterou použije.

Parc Fermé
Po kvalifikaci budou vozy až do startu závodu odstaveny v Parc Fermé, kde se na nich nebude moci pracovat a nic na nich přenastavovat.

Klasifikace
Pilot není klasifikován, odjel-li méně než 90 % toho co vítěz závodu (zaokrouhlováno směrem dolů).

Penalizace
Během závodu je možné udělit tři penalizace:
- drive-through penalty
- penalizace 10 vteřin
- ztráta deseti míst na startu následujícího závodu
(25 vteřin bude přičteno k celkovému času jezdce, bude-li mu první nebo druhá penalizace udělena v posledních pěti kolech závodu)
Výtah z technických regulí

Pneumatiky
Každá přední suchá pneumatika, pokud je nová, musí mít čtyři drážky, umístěné symetricky okolo osy běhounu. Tyto drážky musí být na styčné ploše nejméně 14 mm široké a mohou se rovnoměrně zužovat až na 10 mm. Hloubka drážek musí být nejméně 2,5 mm po celém průřezu drážky. Vzájemná vzdálenost středů drážek činí 50 mm (+/- 1 mm). Šířka běhounu předních pneumatik nesmí překročit 270 mm. Výše uvedené rozměry budou ověřovány na pneumatice nasazené na kolo a nahuštěné na 1,4 atmosféry. Mokrá pneumatika je taková pneumatika, která byla navržena pro použití na mokré nebo vlhké trati. Šíře kontaktní plochy všech mokrých pneumatik, pokud jsou nové, nesmí překročit 280 mm2 v případě předních pneumatik a 440 mm2 v případě pneumatik zadních. Kontaktní plocha bude měřena na libovolné části symetrické se středem pneumatiky a která měří 200 mm x 200 mm v případě přední pneumatiky a 250 mm x 250 mm v případě pneumatiky zadní. Pro účely testu budou započítány pouze plochy, jejichž hloubka je větší než 2,5 mm. Před použitím během závodního víkendu musí každý dodavatel pneumatik poskytnout technického delegáta s výkresem každého typu mokré pneumatiky, kterou zamýšlí nasadit, v reálné velikosti. S výjimkou dne, ve kterém se jde závod, mohou být mokré pneumatiky použity pouze tehdy, pokud byla trať prohlášena ředitelem závodu za mokrou. Po zbytek příslušného tréninku nebo kvalifikace není volba pneumatik omezena.

Podvozek
Podvozek vozu musí být od konce předních kol k zadní ose plochý. Toto opatření bylo zavedeno s cílem snížit rychlost v zatáčkách a zabránit návratu přísavného efektu používaného koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let. Dnes využívají konstruktéři pro zvýšení přítlačné síly generované křídly difusér umístěný na zádi vozu. Difusér urychluje proudění vzduchu pod monopostem a tím zvyšuje přítlak.

Šasi
Rozměry šasi každého monopostu se musí řídit příslušnými nařízeními. Celková šíře vozu včetně pneumatik nesmí překročit 1800 milimetrů. Tento rozměr se měří s pneumatikami nahuštěnými na 1,4 atmosféry. Předek vozu nesmí být více než 1400 mm od středu náboje předních kol, zatímco zadní část vozu nesmí být delší než 1000 mm od středu náboje zadních kol. Žádná část karosérie nesmí být výše než 950 mm nad referenční rovinou. Váha monopostu nesmí být během kvalifikace menší než 605 kilogramů. V ostatních případech nesmí být váha menší než 600 kilogramů. Zátěž může být použita za předpokladu, že jsou k jejímu odstranění potřeba nástroje. Musí být možné upevnit plomby, pokud je to považováno technickým delegátem FIA za nezbytné.

Motor
Smí být použit pouze čtyřtaktní pístový motor s vnitřním spalováním. Objem agregátu nesmí překročit 2400 kubických centimetrů. Přeplňování je zakázáno. Motory musí mít 8 válců kruhového průřezu. Jejich úhel musí svírat 90°. Motor nesmí mít více než pět ventilů na válec. Pokud je motor vybaven systémem zabraňujícím zhasnutí motoru v případě kolize, musí motor zhasnout nejpozději deset vteřin po jeho aktivaci.

Alternativní motor
Institut alternativního motoru je povolen pouze pro roky 2006 a 2007. Mezinárodní automobilová federace (FIA) si vyhrazuje právo povolit motor splňující technické předpisy roku 2005 jakémukoliv týmu. Motor nesmí přesáhnout povolený limit maximální rychlosti otáčení klikové hřídele. FIA může tento limit dle potřeby změnit. Tím bude zajištěno, že alternativní motor využije jen ten tým, který nezíská konkurenceschopný osmiválec o zdvihovém objemu 2400 kubických centimetrů.

Převodovka
Všechny týmy používají poloautomatickou převodovku. Piloti tak nemusí při řazení používat pedál spojky. Jezdci používají páčky pod volantem - páčkou na jedné straně řadí nahoru a druhou dolů. Monoposty jsou obvykle vybaveny maximálně povolenými sedmi rychlostmi. Teoretické minimum tvoří čtyři rychlosti. Všechny vozy musí být vybaveny zpátečkou, která nesmí být použita v boxové uličce, pokud je tato otevřená.

Elektronické pomůcky
Kontrola prokluzu kol na startu je zakázána, automatické převodovky jsou zakázány, kontrola trakce je povolena.

Pohon
Pohánět je dovoleno pouze kola na jedné nápravě, auto je povinně vybaveno zpátečkou. Počet převodových stupňů se smí pohybovat mezi čtyřmi a sedmi.

Zavěšení
Monoposty musí být vybaveny pružinovým zavěšením. Pouze interakce mezi koly a povrchem trati může vyvolávat pohyb zavěšení a všech jeho komponent. Aktivní zavěšení řízené počítačem je zakázáno. Aby byly chráněny jezdcovy nohy, nesmí žádná část zavěšení zasahovat do kokpitu.

Brzdy
Vozy musí být vybaveny duálním brzdovým systémem ovládaným jedním pedálem. Jezdec tak má možnost brzdit i v případě selhání jednoho brzdového systému. Jeden okruh brzdí přední kola, druhý pak kola zadní. Regule zakazují použití podpůrných brzdových systémů jako například ABS nebo dynamické distribuce brzdné síly mezi koly s cílem stabilizace vozu. Jezdec může ovládat rozložení brzdné síly mezi přední a zadní nápravou a obráceně.

Palivo
Týmy musí používat bezolovnatý benzín podobného chemického složení, jako má benzín u čerpacích stanic. Použití aditiv je limitované. Povolená aditiva znamenají příležitost pro dílčí zvýšení výkonu. Týmy musí na začátku sezóny dodat FIA vzorek deseti litrů paliva. Složení paliva se poté nesmí v průběhu sezóny měnit. Pokud by došlo ke zjištění rozdílu mezi původním složením a během roku náhodně odebíranými vzorky, bude to mít za následek diskvalifikaci.

Bezpečnost
Na začátku každé sezóny a po každém zranění jezdce FIA testuje, zda-li je pilot schopen vystoupit ze svého vozu během pěti sekund. Nesplnění tohoto testu znamená nemožnost řídit. Všichni piloti musí být chráněni nehořlavým oblečením schváleným FIA. Povinná výbava zahrnuje spodní prádlo, kuklu, kombinézu, rukavice a boty. Vše je vyrobeno z Nomexu, patentovaného materiálu schopného odolávat plamenům po dobu nejméně 12 sekund. FIA pravidelně kontroluje, že helmy používané piloty odpovídají nekompromisním bezpečnostním nařízením. Jedno z těchto nařízení vyžaduje, že každá přilba musí být vybavena nouzovým přívodem vzduchu pro případ požáru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.86 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře